Backpacking a hostel

Rozwój turystyki na całym świecie pociąga za sobą powstawanie nowych trendów i zjawisk. A czasami tylko zmienia, albo nazywa na nowo, to co działo się od dawna, ale po prostu było. Jednym z takich ciekawych zjawisk, na rozwój którego mają wpływ powstające w całym świecie hostele jest tak zwany „backpacking”. W skrócie mówiąc jest to podróżowanie z plecakiem od jednego miejsca do drugiego. Tego typu turyści, którzy jedynie z plecakiem podróżowali od jednego miasta do drugiego istnieli od zawsze, ale intensywny rozkwit branży turystycznej i powstanie rozbudowanej sieci noclegowni, gdzie za stosunkowo nieduże pieniądze można spędzić noc spowodował jeszcze większy rozwój takiej turystyki. Ludzie uprawiający „backpacking” to specyficzna i wyjątkowa (w pozytywnym znaczeniu tego słowa) kategoria ludzi. To osoby, które są zainteresowane zwiedzeniem jak największej ilości miejsc, są ciekawi wielu rzeczy i to stanowi dla nich istotę ich podróży. Nowe miejsca i nowi ludzie, jakich poznają. To gdzie nocują, jest tu rzeczą absolutnie drugorzędną, najważniejsze jest, by się przenocować i następnego dnia dalej zwiedzać. By dalej poznawać miejscowych ludzi, ich życie, kulturę. Hostele doskonale wpisały się ten trend. Ewaluują obecnie, bo ich standardy podnoszą się, ale pierwotne przeznaczenie pozostaje niezmienne.