Doba hotelowa w hostelu

Hostel jak każde inne miejsce noclegowe musi przestrzegać ogólnych zasad. Jest to wykonywane po to aby był porządek i wygoda dla gości. Dlatego wprowadza się na terenie hostelu dobę hotelową umożliwiając również zakwaterowanie. Zazwyczaj jest ona liczona od godziny dziesiątej lub jedenastej do dnia następnego. W tym czasie następuje także sprzątanie po odjeżdżających gościach i przygotowywanie miejsca dla nowych osób. Te kilka godzin jest zarezerwowanych dla pracowników hostelu dlatego w tym czasie nie dokonuje się zakwaterowania. Dopiero kiedy wszystko zostanie wysprzątane i przygotowane wpuszcza się nowe osoby do pokojów. Na temat doby hotelowej można znaleźć informacje wszędzie tam gdzie są treści na temat danego hostelu. Każdy może mieć inną dobę hotelową i trzeba się do tego ustosunkować. Doba hotelowa obejmuje także ciszę nocną oraz określony czas do którego można dotrzeć do hostelu. W naszym kraju jest to ustanowione zazwyczaj na godzinę dwudziestą trzecią. Jeśli ktoś nie przestrzega tych regulaminów hostelu to może mieć skrócony pobyt. Jeśli do hostelu ktoś przybywa na kilka dni to doba hotelowa dotyczy go tylko pierwszego i ostatniego dnia pobytu. Ważne jest także to aby przestrzegać godzin w których należy opuścić hostel ponieważ ten porządek zachowany jest dla wszystkich zarówno gości jak i pracowników hostelu.