Podział bazy noclegowej

Jednym z najważniejszych składników infrastruktury turystycznej jest dobrze rozwinięta baza noclegowa. Celem tworzenia całej bazy noclegowej jest zorganizowanie osobom przybywającym do danego miejsca takich warunków, które będą podobne do miejsca ich stałego zamieszkania. Taki jest nadrzędny cel stawiania bazy noclegowe. Baza noclegowa może być podzielona ze względu na czas w roku, w którym jest czynna. W tej klasyfikacji możemy wyróżnić bazę całoroczną, a także bazę sezonową, która jest czynna tylko w określonym okresie. Nad morzem jest to najczęściej lato, natomiast w górach sezonowa baza noclegowa działa w największym zakresie podczas okresu zimowego. Gdyby nad morzem otworzyć bazę noclegową w zimie to rzecz jasna nie generowała ona by zysków, lecz same starty. Bazy noclegowe podzielić można ze względu na ich dostępność. W tym podziale wyróżnimy również dwie grupy. Pierwszą z nich jest baza noclegowa otwarta, z której skorzystać mogą wszyscy bez wyjątku, wystarczy posiadać dowód tożsamości i odpowiednie środki pieniężne. Oraz baza zamknięta, do której nie mają wstępu wszyscy. Przykładem takiej bazy mogą być na przykład pensjonaty, wynajęte przez przygotowujących się do zawodów sportowców, lub różnego rodzaju domki uzdrowiskowe, do których wstęp mają osoby ze skierowaniem od właściwego podmiotu lekarskiego.