Poznaj historię kraju

Poznaj historię kraju

Zanim wyjedziesz do Tunezji na urlop swojego życia, powinieneś choć trochę poznać ten kraj. To ważne, jeśli chcesz zrozumieć mentalność żyjących w tym kraju ludzi – bądź zaskoczyć ich znajomością pewnych pojęć. Prawdą jest, że Tunezja nie ma tak bogatej historii z ostatnich wieków jak Polska, jednakże sporo działo się na tych ziemiach jeszcze za czasów starożytnych. Czy wiesz bowiem, że obecne przedmieścia Tunisu to dawna, sławna Kartagina? Niestety, po trzeciej wojnie punickiej ulega ona zupełnemu zniszczeniu. Ziemie te stały się po tych wydarzeniach rzymską prowincją, zwaną Africa – to właśnie tutaj Rzymianie zwykli składować swoje zapasy. Bycie tak zwanym „spichlerzem” Rzymu było całkiem sprzyjające dla rozwoju i rozkwitu tych terytoriów – niestety, wkrótce i Cesarstwo upadło, a wraz z nim dobrobyt. Ziemie te przechodziły z rąk do rąk – panowało Bizancjum, później Arabowie, dynastia Hafsydów, Imperium Osmańskie, a w następnych latach nawet Francja. Później możemy wspomnieć o kilku wydarzeniach, które bardzo wpłynęły na kształt obecnej Tunezji. Znaczący był moment, w roku 1985, terytoria w pobliżu Tunisu zostały zbombardowane przez Izraelskie samoloty. Następnie 17 grudnia 2010 roku Mohamed Bouazizi dokonał pierwszego samospalenia w ramach protestu – rozpoczęło to serię podobnych samobójstw wśród cywilów, którzy protestowali przeciwko szerzącej się biedzie, inflacji oraz obecnie panującemu prezydentowi.