Warta odwiedzenia Kolonia

Warta odwiedzenia Kolonia

Nad rzeką Ren Rzymianie założyli Kolonię, która już w okresie średniowiecza była jednym z największych i najważniejszych miast niemieckiego obszaru językowego. W tym okresie miasto mogło poszczycić się jednymi z najdłuższych i najmocniejszych fortyfikacji w Europie. Upadek potężnego miasta, które było siedzibą biskupów, parlamentu i członkiem Hanzy, rozpoczął się wraz z wybuchem wojny trzydziestoletniej. W 1815 roku miasto utraciło niepodległość, znalazło się wówczas w granicach państwa pruskiego. II wojna światowa wyrządziła bardzo duże straty kolońskiej starówce, jednak wiele budowli zostało odbudowanych. Mistrzowskim dziełem jest znajdująca się w mieście gotycka katedra, która jest znanym w całym świecie symbolem Kolonii. Budowę katedry rozpoczęto w roku 1248, a zamknięto dopiero w roku 1880. Jednym z najważniejszych zabytków przechowywanych w katedrze jest skrzynia Trzech Króli. Skrzynia ta to wykonany przez Mikołaja z Verdun ozdobiony figurami złoty sarkofag. W sarkofagu tym znajdują się podobno doczesne szczątki Trzech Króli. W katedrze przechowywany jest także monumentalny krucyfiks Gereona. Spośród licznych kościołów miasta warto także zobaczyć kościół świętych Apostołów. To chyba jedyny kościół, którego prezbiterium ma kształt koniczyny. W Kolonii znajduje się wiele muzeów, jednym z nich jest Muzeum Czekolady.