Wiza przepisy prawne

Wiza przepisy prawne

Zastosowanie się do przepisów danego kraju jest bardzo ważne. Należy o tym pamiętać także w czasie zwiedzania krajów zagranicznych, które mogą znajdować się na nowych kontynentach. Dla turystów obowiązują odpowiednie przepisy prawne, na przykład związane z wizą. Jak one przedstawiają się w kraju Nigeria? Obywatele Rzeczypospolitej polskiej powinny posiadać wizy na przejazd, jak i pobyt w tym kraju. Ale nie są one uzyskiwane bezpośrednio na przejściu granicznym. Możliwość przekroczenia granicy nigeryjskiej bez uzyskania wizy wjazdowej, to próba oszustwa. Może one powodować pewne problemy dla turystów, którzy z czasem będą się starali wyjechać z tego kraju. Sam cudzoziemiec nie może oficjalnie opuścić terytorium Nigerii, zanim nie udokumentuje legalności wjazdu. Dlatego każdy obywatel polski wybierający się do Nigerii dłużej, niż 6 miesięcy powinien ubiegać się o kartę pobytu. Kiedy występują podróże turystyczne, to na granicy nigeryjskiej okazać należy ważny bilet powrotny. Dobrze jeszcze zatroszczyć się o sprawy związane z ubezpieczeniem. Zapewne chcemy mieć zapewniony taki poziom bezpieczeństwa w Nigerii. W tym celu musimy już w kraju zapewnić sobie zakup ubezpieczenia turystycznego, z którego będziemy korzystać przez okres takiego wyjazdu do Nigerii. Stanowi to dla nas pewne bezpieczeństwo, jak i naszej rodziny.